PAKIG-AMBIT

Uban sa Silingan sa Kamagayan

Mensahe sa Palm Grass Hotel atol sa Outreach Program uban ang Kamagayan Football Club

October 20, 2018

Sa atong mga kabataan sa Barangay Kamagayan, sa mga estudyante ug mga magtutudlo sa University of San Jose-Recoletos, sa atong mga higala sa heritage community sa Sugbo, sa manager sa sinehan Oriente,  sa mga opisyales sa Barangay Kamagayan, sa tanang ania karon dinhi, MAAYONG HAPON kanatong tanan!

Dakong kalipay sa Palm Grass, bugtong heritage hotel sa Sugbo, ang pag-abiabi sa atong mga silingang mga kabataan sa Barangay Kamagayan karong hapona.

Kitang mga taga-Junquera, daghan ta og mahandom dinhing dapita. Dinhi sa Dalan Junquera ta natawo ug midako. Kini ang atong duwaanan o playground.

Makahinumdom mi sa istorya sa among mga ginikanan giunsa pagtago ni Mama (Caridad Guivelondo) ang akong mga igsuon sa imburnal diha sa atbang, panahon sa gera sa Hapon; samtang naghulat kang papa (Mamerto), sa wala pa managan padulong sa bukid sa Pit-os, Talamban.

Tinuod, ang Dalan Junquera ang atong natawhan, pinuy-anan, atong dangpanan. Kini nga dalan, ginganlan alang sa Katsilang gobernador sa Sugbo niadtong 1890’s, Gen. Inocencio Junquera, kinsa kontra sa mga prayle bisan siya Katsila. Ug siya usab ang mitukod sa unang teatro sa Sugbo– ang Teatro Junquera, nga karon mao na ang sinehan nga Oriente.

Apan subo, nga sa mosunod nga mga katuigan, ang Dalan Junquera, nailhan sa dili kaayo nindot nga mga butang. Mao nga nalipay ta sa paningkamot sa USJR Department of Journalism and Communication, pinangulohan ni Chairman Dr. Nestor Ramirez, nga usbon ang “brand” nga Dalan Junquera, pinaagi sa pag-organisa sa katawhan sa Kamagayan.

Dakong kalipay nato nga ania kita karon dinhi nagkatapok, labina ang mga kabataan sa Kamagayan, aron atong mahibaw-an ang istorya, sa kaagi sa atong mga Sugboanong bayani, aron makadasig kanatong tanan, alang sa pagpanlimbasog alang sa mas maayong ugma.

Usa ka importanteng programa sa Palm Grass ang outreach program- pagpakig-ambit sa atong mga kabataan labina niadtong nagpuyo sa mga napadaplin nga mga komunidad– pinaagi sa  storytelling ug art workshop, alang sa pagdasig kanatong tanan aron sundon ang mithi ug mga birtud sa atong mga Sugboanong bayani… Isog, determinado, way kahadlok sa sakripisyo, nagtuon, ug andam magpakamatay alang sa gawasnon ug malambuong Sugbo/ Pilipinas alang sa tanan.

Nanghinaot kita nga masabwag pa nato ngadto sa mas daghan, ang istorya ni Gobernador Junquera, ni Heneral Leon Kilat, ug sa uban pang mga Sugboanong mga bayani.

Daghang salamat sa tanang mianhi karon niining mabungahong panagtapok nato karong hapona!

-From the Guivelondo Family (Read by Serafin Guivelondo)